Αιρέσεις και αιρετικοί

Από τον Βουδισμό στον Χριστό
Εμπειρίες μεταστροφής: Με δύο συνομιλίες του Γέροντος Πορφυρίου και τα πορίσματα της ΙΘ΄ Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας
9,18 €
Η λατρεία της Σκοπιάς
Παλαιότερη και νεώτερη ιστορία με βάση γνωστές και άγνωστες πηγές
7,00 €
Κοινωνιολογία των αιρέσεων
Από την αίρεση στην εκκλησία και από την εκκλησία στις αιρέσεις και το μυστικισμό: Σπουδή στον Ernst Troeltsch και το σύγχρονο αιρετισμό
20,18 €