Υδρολογία

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Θέματα υδατικής και οικολογικής πολιτικής

Υδροσχιζοφρένεια, υδροηγεμονία, υδροδιπλωματία
€30,00 €27,00

Ιλισός

Το Ιερό του Άστεως ποτάμι που εξαφανίστηκε
€5,89 €5,30

Νερό

Περιβαλλοντική διάσταση και διαδρομή
€45,13 €40,62

Τα νερά της νήσου Λέσβου

Πόσιμα, θερμά, κυκλοφορούντα εμφιαλωμένα
€35,67 €32,10

Τεχνική υδρογεωλογία

Υπόγεια νερά
€40,69 €36,62

Υδατικοί πόροι

Εφαρμογές τεχνικής υδρολογίας
€28,76 €25,88

Υδατικοί πόροι

Τεχνική υδρολογία
€37,28 €33,55

Υδάτινες σχέσεις

Το νερό ως πηγή ζωής κατά την αρχαιότητα
€16,00 €14,40

Υδάτινες σχέσεις 2

Το νερό πηγή ζωής και έμπνευσης
€16,00 €14,40

Υδροβιολογία

€16,31 €14,68

Υδρογεωλογία περιβάλλοντος- Υπόγεια νερά και περιβάλλον

Ποιότητα νερών: Πηγές και διάδοση της ρύπανσης: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων: Εδαφική διάθεση υγρών αποβλήτων: Τρωτότητα, προστασία και απορρύπανση υδροφορέων: Υφαλμύρινση, κλιματικές αλλαγές και υδατικοί πόροι
€40,76 €36,68

Υδρολογία

€18,35 €16,52