Αία

Ένα πολύτιμο κλειδί της ελληνικής ετυμολογίας
ISBN: 9789963704231
€30,43
€27,39
Σήμερα, η Ελληνική Γλωσσολογία, ο σύγχρονος Έλληνας Γλωσσολόγος, ανακτώντας την πνευματική του αυτοπεποίθηση και απαλλαγμένος από την ναρκωτική επιρροή ή καταδυνάστευση της γερμανικής και αγγλοσαξονικής ανωτερότητας, οπλισμένος με την δύναμη της ελληνικής πνευματικής Αναγέννησης, τον άδολο ελληνικό ψυχισμό του και την προαιώνια πολιτισμική κληρονομιά του, ανέλαβε να ανασηκώσει και ανατρέψει τον πολιτιστικό ζυγό, που μας επέβαλε ο γερμανικός και αγγλοσαξονικός ρατσισμός, και να αποκαλύψει την εκπαγλη αλήθεια της Ελληνικής Γλώσσας. Αυτό δεν υπήρξε μία προσχεδιασμένη εθνικιστική σκοπιμότητα. Αντιθέτως διεφάνη, ως προοπτική, από τα πορίσματα και τις επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής έρευνας, τόσο στους τομείς των άλλων επιστημών, όσο και της Γλωσσολογίας. 'Ήδη κυκλοφορούν πλείστες ανατρεπτικές και σπουδαίες γλωσσικές και γλωσσολογικές μελέτες, οι οποίες εδραιώνουν την κρηπίδα μιας νέας ελληνικής σκέψης, πάνω στην οποία θα στηριχθούν, για να οικοδομήσουν την ελληνική αλήθεια οι Έλληνες επιστήμονες του μέλλοντος. Όσοι παραμένουν ακόμη εγκάθειρκτοι στις γερμανικές και στις αγγλοσαξονικές φυλακές, αφιονισμένοι από την γοητεία ή την επιρροή των Γερμανών, αν και μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες, θα κρατήσουν τον εαυτό τους μεταξύ των νάνων μιας άλλης εποχής και το έργο τους στα πεπραγμένα της εποχής της πνευματικής δουλείας των Ελλήνων.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜακρίδης, Ανδρέας Α.