Χειρόγραφα

Αρσένιος Ελασσόνος (1550-1626)
Βίος, έργο, απομνημονεύματα: Συμβολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής
27,51 €
Οι Άγιοι Τόποι
Εικονογραφημένα προσκυνητάρια 17ου - 18ου αι.
36,89 €