Ανασασμοί σωτηρίας

ISBN: 9789609211710
€15,28
€13,75

Τα κείμενα, που ακολουθούν, είναι απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από "Κύκλους μελέτης Πατέρων της Εκκλησίας", κηρύγματα και πνευματικές συζητήσεις. Η επιλογή τους έγινε κατά την προσωπική κρίσι και προτίμησι του κ. Γεωργίου Παΐζη, ο οποίος τα απομαγνητοφώνησε και τα κατέγραψε προς ατομική του μελέτη και ωφέλεια. Με τον καιρό, ωρίμασε μέσα του η σκέψι να τα διαθέση σε πνευματικούς αδελφούς, οι περισσότεροι των οποίων ήσαν και οι ίδιοι ακροαταί του λόγου. Τα αποσπάσματα αυτά δόθηκαν σε δύο φιλολόγους για γραμματική και συντακτική διόρθωσι, τις οποίες και ευχαριστώ πολύ και ιδιαίτερα εκείνην, που επέμενε στην εύληπτη παρουσίασι των κειμένων. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο λόγος μου, προφορικός και γραπτός, είναι πτωχός, άκομψος και γεμάτος λάθη. Πρόθεσί μου όμως ήταν, παρά την κακοτεχνία και τις πολλαπλές μου ελλείψεις, να ποιμανθή ο λαός του Θεού μέσα από τις Ευαγγελικές αλήθειες, τη διδασκαλία των Πατέρων και τις εμπειρίες της στρατευομένης Εκκλησίας. Έτσι, υποχωρώντας στις επίμονες πιέσεις των αδελφών Χριστιανών και παρά τους πολλούς μου ενδοιασμούς, συγκατατέθηκα να διατεθούν τα κείμενα αυτά, προς ωφέλεια και πνευματική οικοδομή, εφιστώντας την προσοχή στα εξής: Από τα αποσπάσματα, που ακολουθούν, ο ευσεβής αναγνώστης θα πάρη και θα εφαρμόση τόσα, όσα μπορεί, όσα ταιριάζουν στην πνευματική του κατάστασι και στον τρόπο της ζωής του. Αυτό σημαίνει διακριτική και επισταμένη παρακολούθησι από έμπειρο Πνευματικό, για να μη ζημιωθή ψυχικά αντί να ωφεληθή. "Δεν είναι όλα για όλους κι αν δεν έχης φτερά, μην αποπειραθής να πετάξης", λένε οι Πατέρες. Αυτά εγράφησαν ανήμερα της μεγάλης εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 1997. (από το προλογικό σημείωμα του συγγραφέα)

Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΑναγνωστόπουλος, Στέφανος Κ.
Οι πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν αγόρασαν επίσης

Κυριακοδρόμιον

Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ερμηνεία Αποστόλων
€22,00 €19,80

Κυριακοδρόμιον

Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ερμηνείαι Ευαγγελίων
€22,00 €19,80