Αποστολικά μηνύματα

52 κηρύγματα στις αποστολικές περικοπές του ενιαυτού
ISBN: 9789606683039
€15,99
€14,39
Τα "Αποστολικά μηνύματα" περιέχουν 52 σύντομα θεία κηρύγματα στις αποστολικές περικοπές του έτους. Σε απλή κατανοητή γλώσσα αναπτύσσονται ομιλίες που αναφέρονται σε επίκαιρα, ενδιαφέροντα και ωφέλιμα θέματα, αποβλέποντα στον ψυχικό καταρτισμό του πιστού. Παράλληλα προς το περιεχόμενο των ομιλιών παρατίθεται και το κείμενο των αποστολικών περικοπών για την πληρέστερη κατανόησή τους. Η μελέτη του θείου λόγου είναι από τα βασικώτερα καθήκοντα του Χριστιανού, διότι οδηγείται "εις επίγνωσιν του θελήματος του Θεού" και καταρτίζεται πνευματικά. "Ο νόμος του Κυρίου άμωμος η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια· τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, ευφραίνοντα καρδίαν· η εντολή Κυρίου τηλαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς" (Ψαλμ. 18, 8-9), λέγει ο Δαβίδ, που μελετούσε τον λόγο του Θεού μέρα και νύκτα. [...]
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤύμπας, Πολύκαρπος Γ.