Βιοηθική

Συνοδικά κείμενα Ορθοδόξων Εκκλησιών
ISBN: 9789608722040
€10,20
€9,18
Η έρευνα στον χώρο της ιατρικής και ιδιαίτερα της ιατρικής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο των εφαρμογών της βιοϊατρικής τεχνολογίας. Οι εξελίξεις αυτές μαζί με τα ηθικά ερωτηματικά που ανέκυψαν, έφεραν στο προσκήνιο τη βιοηθική, αναγκάζοντας τις κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες να συστήσουν επιτροπικές βιοηθικής και να δώσουν στη δημοσιότητα κείμενα με θέσεις για διάφορα θέματα. Το παρόν πόνημα αποσκοπεί στο να καλύψει το κενό που παρατηρείται στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τη συστηματική παρουσίαση των επισήμων θέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τα ζητήματα της βιοηθικής. Στο εύχρηστο και συνοπτικό αυτό εγχειρίδιο κάθε Ορθόδοξος Έλληνας, κληρικός-πνευματικός και μη, μπορεί να βρει για πρώτη φορά συγκεντρωμένες τις επίσημες θέσεις των Ορθόδοξων Εκκλησιών της Ελλάδας, της Ρωσίας και της Ρουμανίας αναφορικά με τα σημαντικότερα ζητήματα της βιοηθικής (Μεταμοσχεύσεις, Ευθανασία, Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Εκτρώσεις, Γενετική Τεχνολογία). Η παρουσίαση των ίδιων των κειμένων συνοδεύεται παράλληλα και από μία συστηματική και κριτική παρουσίαση του περιεχομένου τους. Βασικά σημεία, στα οποία εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι το θεολογικό υπόβαθρο των κειμένων, η βιοηθική τους προβληματική, η ενημέρωσή τους στο επίπεδο της ιατρικής, ο κοινωνικός τους προβληματισμός, η κριτική την οποίαν ασκούν στη νομοθεσία και τέλος οι ποιμαντικές τους κατευθύνσεις.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚόιος, Νικόλαος Γ.