Πνευματική Ολυμπιάδα

ISBN: 9789606300080
€15,28
€13,75
[...] Με το παρόν, δεν υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες, και αναλύσεις με την "Ολυμπιάδα" των ημερών μας αλλά κυρίως και αποκλειστικώς στα της "Πνευματικής Ολυμπιάδος", στην οποίαν όλοι καλούμεθα και μεταφέρω συχνά, τον αθλητισμό σε μια "πιο πνευματική μορφή". Μια άλλη αιτία για την "ευαισθησία" μου αυτή σχετικά με την "Ολυμπιάδα" και την Πνευματική, αντιστοίχως, Ολυμπιάδα, είναι το γεγονός, ότι στα πρώτα μου βήματα, προ της εις τον Χριστόν μας αφιερώσεως, ασχολήθηκα και είχα "πάθος" με τον αθλητισμό. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΓεώργιος, Μοναχός Καυσοκαλυβίων