Ετυμολογία

Εισαγωγή στη μεσαιωνική και νεοελληνική ετυμολογία
Διαθεσιμότητα: Εξαντλήθηκε
ISBN: 9789604421046
€19,26
€17,33
Η επιστήμη της ετυμολογίας είναι ένας εξαιρετικά καρποφόρος γλωσσολογικός κλάδος, ο οποίος επί μακρόν τροφοδοτεί τη λεξικογραφία, τη λόγια μελέτη των γλωσσών, καθώς και τη φιλομάθεια του μορφωμένου κοινού. Εντούτοις, είναι εμφανής ο δισταγμός της γλωσσολογίας σε σχέση με τον προσδιορισμό της μεθόδου που ακολουθεί η ετυμολογική εργασία στο ανευρετικό και επαληθευτικό στάδιο. Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να αναδειχθεί η συνθετική και συστηματική φύση της ετυμολογικής εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύνδεσή της με τα γλωσσικά επίπεδα (φωνολογία, μορφολογία, σημασιολογία κ.ά.), αλλά και με την τοποθέτηση των λέξεων στον χώρο και στον χρόνο. Η συγκέντρωση των κριτηρίων αποσκοπεί στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των λύσεων που στοχεύουν στην εύρεση του ετύμου, ώστε η ετυμολόγηση να οδηγεί, πέρα από τον προσδιορισμό της αφετηρίας, στη βιογραφία των λέξεων. [...]
Προδιαγραφές προϊόντος
ΕισηγητήςΜωυσιάδης, Θεόδωρος
ΑνθολόγοςΜπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-