Παιδεία και βιοηθική

Ο ρόλος του σχολείου
Εκδότης: Φύλλα
ISBN: 9789608462434
€8,52
€7,67
[...] Το βιβλίο αναλύει τη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η βιοτεχνολογία, κεφάλαιο 1ο και ερμηνεύει τον μέχρι τώρα κενού περιεχομένου όρο της βιοηθικής που αναγκαία ακολούθησε την ανακάλυψη του αιώνα, κεφάλαιο 2ο, εναποθέτει τη θωράκιση της κοινωνίας στη παιδεία γενικότερα, κεφάλαιο 4ο, και στο σχολείο ειδικότερα, κεφάλαιο 5ο. Ο τρόπος διαμόρφωσης γνώμης, κεφάλαιο 3ο, κρίθηκε απαραίτητος να αναπτυχθεί πριν από τα κεφάλαια 4 και 5. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜανέτας - Αγγελόπουλος, Νίκος