Αντίλογος στον Στέλιο Ράμφο

ISBN: 9789600329957
€6,39
€5,75
Aντίλογος στον Στέλιο Pάμφο σημαίνει άρνηση προσχώρησης στe πνεύμα των καιρών, αντίσταση στην προέλαση "παγκοσμιοποίησης" και Αμερικανικού πολιτισμού, στροφη στην μελέτη μιας απέραντης πνευματικής παράδοσης (ελληνικής, χριστιανικής και οικουμενικής) καί ενεργοποίησή της, εμμονή στο συγκεκριμένο, στο τοπικό, στο διάφανο, στο θεϊκό, στο ανθρώπινο και όχι σε αφηρημένες κατηγορίες σκέψης, στον ανύπαρκτο οικουμενικο άνθρωπο και στην άψυχη τεχνολογία του.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΓουνελάς, Σωτήρης