Απόκρυφα κείμενα Καινής Διαθήκης 5

ISBN: 9789607327635
€11,50
€9,20

Οι ψαλμοί των Ναασηνών-Σίμων ο μάγος - Η προσευχή του Απ. Παύλου - Το απόκρυφο του Ιωάννη - Επιστολή προς Διόγνητο - Επιστολή Πολύκαρπου προς Φιλιππησίους - Το μαρτύριο του Πολύκαρπου - Οι επιστολές του Ιγνάτιου - Η επιστολή του Βαρνάβα

Προδιαγραφές προϊόντος
ΑφηγητήςΚουτσούκης, Δημήτρης
ΑφηγητήςΚουτσούκης, Δημήτρης