Εκκλησία και πολιτεία

Χωρισμός ή συναλληλία;
Εκδότης: Βρυέννιος
€5,31
€4,78
Το θέμα των σχέσεων εκκλησίας και πολιτείας επανέρχεται τον τελευταίο καιρό στο επιστημονικό προσκήνιο, διότι συχνά παρατηρούνται τριβές και προβλήματα στην αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των δύο κορυφαίων αυτών θεσμών. Η ευθύνη για την δημιουργία των προβλημάτων στην νεοελληνική πραγματικότητα δεν είναι ισοβαρής και ισομερής· βαρύνει σχεδόν αποκλειστικά την πολιτεία, η οποία δεν παραμένει "είσω των οικείων όρων", δεν περιορίζεται στον δικό της ρόλο, που είναι διακριτός και συγκεκριμένος, δεν σέβεται τις αρμοδιότητες της εκκλησίας, όπως και όσο πρέπει. Γι' αυτό και η συμπόρευση και η συνεργασία τους δεν είναι κάτι αυτονόητο και δεδομένο, αλλά ζητούμενο και επιδιωκόμενο. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΖήσης, Θεόδωρος Ν.
ΕισηγητήςΓαλιγαλίδου, Κερασία