Ανοιξιάτικα σιτηρά

€22,43
€20,19
Το βιβλίο αυτό με 30 κεφάλαια αναφέρεται στα ανοιξιάτικα σιτηρά, αραβόσιτο, ρύζι, σόργο, κεχρί. Στην εισαγωγή παρατίθενται οι προοπτικές των σιτηρών στην Ελλάδα και διεθνώς. Στη συνέχεια 12 κεφάλαια αφιερωμένα στον αραβόσιτο: -Οικονομική σημασία-Ιστορικόν και καταγωγή -Περιγραφή φυτού -Ταξινόμησις -Φάσεις Αναπτύξεως -Ομάδες και υβρίδια -Προσαρμοστικότης -Τεχνική καλλιεργείας -Σύνθεσις κόκκου -Χρησιμότης -Εχθροί -Γενετική Βελτίωσις -Τάσεις και μελλοντικαί προοπτικαί. Κατόπιν 8 κεφάλαια αφιερωμένα στο ρύζι: -Οικονομική σημασία-Ιστορικόν και καταγωγή -Περιγραφή φυτού -Ομάδες και ποικιλίαι -Προσαρμοστικότης -Τεχνική καλλιεργείας -Σύνθεσις και χρησιμότης -Εχθροί και ασθένειαι -Τάσεις και μελλοντικαί προοπτικαί. Ακολουθούν 8 κεφάλαια αφιερωμένα στο σόργο: -Οικονομική σημασία-Ιστορικόν και καταγωγή -Περιγραφή φυτού -Τύποι -Ποικιλίαι και υβρίδια -Προσαρμοστικότης -Τεχνική καλλιεργείας -Σύνθεσις και χρησιμότης -Εχθροί -Ασθένειαι. Τέλος ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στα διάφορα είδη κεχριού: -Κοινό κεχρί -Ιταλικό κεχρί -Ιαπωνικό κεχρί -Δακτυλιοειδές κεχρί. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται στατιστικοί και άλλοι πίνακες και αλφαβητικό ευρετήριο με παράθεση παραπλεύρως των αντιστοίχων αγγλικών όρων.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΔαλιάνης, Κωνσταντίνος Δ.