Βιβλικές γραφές και ανάλογοι λόγοι "ανθρωπιστικής" ως συνανθρωπιστικής αξίας ή αντιθέτως απαξίας πανανθρώπινης

Μελετήματα με Βιβλικά, αρχαιοελληνικά, ως και άλλα ανάλογα "ανθρωπιστικά" θέματα, καθώς και συναφείς "λόγοι"
ISBN: 9789600805666
€55,38
€49,84
Στον Β΄ τούτον τόμο συμπεριλαμβάνονται 43 μελετήματα με θέματα πολυειδή και ποικίλα -ετυμολογικά, Βιβλικά, ιστορικά και άλλα αξιόλογα, αξιοπρόσεκτα και αξιοσπούδαστα. Επίσης περιλαμβάνονται ειδικές βιβλιοπαρουσιάσεις /βιβλιοκρισίες, πρωτότυπες προσφωνήσεις, δύο υποδειγματικοί επικήδειοι, ως και επιμνημόσυνοι λόγοι. Αυτά τα ιδιότυπα μελετήματα (όπως και τα θέματα του Α' τόμου) θα συντελέσουν στον γνωστικό εμπλουτισμό αναγνωστών τους, ιδίως των μελετητών τους. Ως σημαντικά βοηθήματα θα αποβούν αυτά οπωσδήποτε πολύτιμα για Διδάσκοντες και διδασκόμενους τών επιστημών Θεολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Ρητορικής και άλλων επιστημονικών κλάδων συναφών. Λόγω των εξειδικευμένων στοιχείων τους θα είναι απαραίτητα οπωσδήποτε προς επιμόρφωση και "καταρτισμόν" σε Κληρικούς και Ιεροκήρυκες, ως και άλλους σχετικούς. Προσέτι το συγγραφικό αυτό έργο ως "πηγή γνώσεων και θησαυρός γνωστικός" θα αποτελεί για πάμπολλους ενδιαφερόμενους παράγοντα μάθησης και ευρύτερης παιδείας. Ο ζωγραφικός πίνακας (η φωτογραφία) στο εξώφυλλο είναι έργο τού Ελβετού ρεαλιστή ζωγράφου Eugene Burnand [1850-1921]. Το έργο αυτό [του έτους 1898] βρίσκεται στο Παρίσι -Μουσείο d' Orsay. Εικονίζει τους κορυφαίους Μαθητές τού Ιησού Χριστού -τον Ιωάννη και τον Πέτρο, οι οποίοι εναγώνιοι, μετά την Ανάσταση, τρέχουν μεταβαίνοντας στον τάφο τού Θ. Διδασκάλου. Η απεικόνιση αυτή είναι εμπνευσμένη από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, βλ. "εξήλθεν ουν(λοιπόν) ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. έτρεχον δε οι δύο ομού(μαζί)· και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον (προέτρεξε ταχύτερα) του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον" [Ιωάν. κ' 3-4], Στα πρόσωπα των δύο αυτών Αποστόλων είναι εμφανέστατη η αγωνία και ταραχή, προκαλώντας συγκίνηση στον θεατή τού αξιοθαύμαστου και όντως ρεαλιστικού αυτού συγκλονιστικού έργου.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΔρούλιας, Ιωάννης Δ.