Η Μεγάλη Εβδομάδα

ISBN: 9789609865517
€10,00
€9,00
Από χρόνια υπήρχε η πρόθεση να γίνει μία ευσύνοπτη μετάφραση της Μεγάλης Εβδομάδος, που να βοηθά τους χριστιανούς, ιδιαίτερα τους νέους, στην κατανόηση του αρχαίου κειμένου. Ευελπιστούμε ότι η εντός του κειμένου μετάφραση θα προσφέρει στους νέους της Εκκλησίας μας εύκολη προσπέλαση στο θεολογικό βάθος του λατρευτικού κειμένου. Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο "Ανθολόγιον των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού", τόμος Α΄, εκδόσεων "Ορθόδοξος Κυψέλη", Θεσσαλονίκη 1992, το οποίο επιμελήθηκε ο π. Κωνσταντίνος Παπαγιάννης. Δεν μεταφράσθηκαν οι ψαλμοί και οι προφητείες, επειδή αναγινώσκονται γρήγορα και επειδή, καθώς είναι ποιητικά κείμενα, απαιτείται εκτενέστερη ανάλυση. Στο τέλος κάποιων τροπαρίων αναγράφεται η αγιογραφική προέλευση της έμπνευσης του ποιητή. Επίσης σε πολλούς στίχους υπάρχει η αγιογραφική τους παραπομπή. [...] (από την εισαγωγή του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜάξιμος Παναγιώτου, Αρχιμανδρίτης