Ο θρησκευτικός και εθνικός πλουραλισμός της νέας κοινωνίας του κόσμου

Εκδότης: Αρμός
ISBN: 9789605272517
€7,65
€6,88
Το παρόν δοκίμιο είναι προϊόν περαιτέρω επεξεργασίας και συμπληρώσεως εισηγήσεώς μας, η οποία κατ' αρχήν δόθηκε στα πλαίσια των θεολογικών μεταπτυχιακών επιστημονικών Σεμιναρίων του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ της Γενεύης. Αυτούσιο το επεξεργασμένο κείμενο δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο των εκδόσεων του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου επί τη συμπληρώσει δύο χιλιάδων χρόνων από της γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού. [...]
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΒασίλειος, Χωρεπίσκοπος Τριμυθούντος