Ο ωκεανός της θεοσοφίας

ISBN: 9789608822849
€25,00
€22,50
Περιεχόµενα: Θεοσοφία και Διδάσκαλοι - Γενικές Αρχές - Η Γήινη Άλυσος - Η Επταδική Σύσταση του Ανθρώπου - Σώµα και Αστρικό Σώµα - Κάµα-επιθυµία -Μάνας - Για τη Μετενσάρκωση - Συνέχεια πάνω στη Μετενσάρκωση Επιχειρήµατα που υποστηρίζουν τη Μετενσάρκωση - Κάρµα - Κάµα-Λόκα, Ντεβαχάν - Κύκλοι - Η Διαφοροποίηση των Ειδών, Ελλείποντες Κρίκοι - Φυσικοί Νόµοι, Δυνάµεις και Φαινόµενα - Ψυχικά Φαινόµενα και Πνευµατισµός.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςJudge, William Q.