Η Ελλάδα των πολιτισμών

Ομογενείς παλιννοστούντες και αλλογενείς πρόσφυγες: Τέλη 20ού και αρχές 21ου αιώνα
ISBN: 9789603436843
€20,95
€18,86
Το βιβλίο αυτό προέκυψε από την ανάγκη να ενισχυθεί το μάθημα Επιλογής που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο με κεντρικό θέμα: "Το πρόβλημα των ομογενών παλιννοστούντων και των αλλογενών προσφύγων στην Ελλάδα". Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε την εικόνα της σημερινής προσφυγικής και πολυπολιτισμικής Ελλάδας. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΠελαγίδης, Ευστάθιος Ε.