Από το σπήλαιο του Πλάτωνα στο σπήλαιο του Νίτσε και ο Θεός από τον Άδη

Εκδότης: Αρμός
ISBN: 9789605274689
€20,39
€18,35
Ο Νίτσε αποπερατώνει την διήγηση του Πλάτωνα για το σπήλαιο καθώς και την συνήθη έννοια της αλήθειας, αποδεχόμενος ως μέτρο και κίνητρο της αληθευτικής απόδειξης το ίδιο το από τον Πλάτωνα πολεμούμενο σκότος. Στην ελληνική θεολογία ο Θεός αληθεύει διαυγώς, γεννάται και ανίσταται εκεί και από εκεί όπου απουσιάζει και ερωτάται, από το σκότος, την αναλήθεια και το θάνατο και δεν αποδεικνύει απλώς ελλειπτικά έναντιν αυτών.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤσικρικάς, Ζήνων