Η Εκκλησία του Χριστού

Τα πρώτα εξακόσια χρόνια
Εκδότης: Ο Λόγος
€5,96
€5,36
Αυτού του τομέα της ιστορίας αντικείμενο είναι η Εκκλησία του Χριστού από τη γέννησή της μέχρι σήμερα, καθώς όδευε μέσα από τις διάφορες ιστορικές περιόδους και γεωγραφικές περιοχές και κέρδιζε λαμπρές κατακτήσεις ή χτυπιόταν από σοβαρές ήττες. Ιδιαίτερης σημασίας αντικείμενα έρευνας για τον ιστορικό είναι η οργάνωση της Εκκλησίας, η λατρευτική ζωή της, η θεολογία της και το δόγμα της, καθώς διαμορφώνονταν αυτά στις διάφορες περιόδους της ζωής της. Όχι λιγότερο σημαντικού ενδιαφέροντος θέμα είναι η αξιολόγηση της επίδρασης, που άσκησε η Εκκλησία στην κοινωνία, αλλά και αντίστροφα ο βαθμός στον οποίο επέστρεψε στο πνεύμα του κόσμου ολόγυρά της να επηρεάσει τη ζωή της και τη δράση της. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΧατζηαντωνίου, Γιώργος Α.