Αρχαία ελληνική

Φιλτράρισμα κατά

Θεματολογία
Εκδόσεις
more... less
Είδος
Imprint
Συγγραφέας
Filter
The works of Hippocrates
The oath, the law, the art on ancient medicine, the physican, decorum
83,99 €
Άπαντα
Μουσικά έργα: Αρμονικά στοιχεία, ρυθμικά στοιχεία, αποσπάσματα
14,38 €
Άπαντα
Υπόμνημα εις τα Πυθαγορικά Χρυσά Έπη: Περί προνοίας
14,38 €
Άπαντα
Διαθήκη, Επιστολή προς Ηρόδοτον, Επιστολή προς Πυθοκλή, Επιστολή προς Μενοικέα, Κύριαι Δόξαι, Επικούρου προσφώνησις
14,38 €
Άπαντα 1
Περί φυτών ιστορίας Α, Β, Γ
11,50 €
Άπαντα 1
Γυναικείων Α και Β
14,38 €
Άπαντα 1
Βιβλία 1-2
11,50 €
Άπαντα 1
Πρόκλου φιλοσόφου Λυκίου Πλατωνικού διαδόχου εις τας Πλάτωνος Πολιτείας Υπόμνημα Α΄
14,38 €
Άπαντα 1
Πυρρώνειοι υποτυπώσεις Α-Β (α-ιβ)
12,47 €
Άπαντα 1
Αποσπάσματα 1
15,34 €
Άπαντα 1
Περί της κατά Μωυσέα κοσμοποιίας, Περί των Χερουβίμ και της φλογίνης ρομφαίας και του κτισθέντος πρώτου εξ ανθρώπου Κάιν
10,55 €