Αρχαία ελληνική

Φιλτράρισμα κατά

Θεματολογία
Εκδόσεις
more... less
Είδος
Imprint
Συγγραφέας
Filter
Απολογητές
Συμβολή στη σχέση των Απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία
13,95 €
Γεμίνος ο Ρόδιος
Μια ιστορική προσέγγιση της ζωής και του έργου του
9,59 €
Εύδημος ο Ρόδιος
Ο ιστορικός των μαθηματικών και της αστρονομίας
11,34 €