ΑΣΕΠ Οδηγός επιτυχίας του μαθήματος Πολιτικοί θεσμοί και οργάνωση του κράτους

Για αποφοίτους ΔΕ
Εκδότης: Κλειδάριθμος
ISBN: 9789604611638
€29,00
€26,10
Ένας μοναδικός οδηγός που σας παρέχει όλα τα εφόδια για να προετοιμαστείτε και να επιτύχετε στις εξετάσεις! Το βιβλίο καλύπτει το σύνολο της εξεταστέας ύλης στο μάθημα των Πολιτικών Θεσμών και Οργάνωσης του Κράτους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και περιλαμβάνει θέματα πολλαπλών επιλογών για τα οποία δίνονται στο σύνολό τους υποδείξεις και λύσεις. Από τα βασικά πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της θεωρίας και η παρουσίαση λυμένων θεμάτων, τα οποία βασίζονται στη μεθοδολογία που πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος για τη λύση των θεμάτων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο περιέχονται τα ακόλουθα: - Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας της ύλης - 300 θέματα πολλαπλών επιλογών με υποδείξεις-λύσεις - Ανάλυση θεμάτων πολλαπλών επιλογών - Θέματα διαγωνισμών προηγουμένων ετών με τις λύσεις τους. Στο βιβλίο αναπτύσσονται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες: - Εισαγωγή στο Δίκαιο - Οργάνωση της κρατικής εξουσίας - Πολιτικοί θεσμοί - Διοικητική οργάνωση του Κράτους - Διεθνείς θεσμοί - Ευρωπαϊκή Ένωση
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚοτρώνη, Λουκία