Ο χριστιανικός ναός

Λειτουργική και θεολογική θεώρηση
ISBN: 9789606677229
€18,86
€16,97
«... βασισμένοι στο γεγονός της θείας ενανθρωπήσεως και στην αποστολή του Παναγίου Πνεύματος στην Εκκλησία και στον κόσμο ολόκληρο, μπορούμε, πλέον με συγκεκριμένους όρους να κάνουμε λόγο για το λειτουργικό χώρο, το Ναό, ως χώρο της αληθινής παρουσίας και κοινωνίας του θεού με τον άνθρωπο και τον κόσμο...» Ο Τριαδικός Θεός, λόγω ακριβώς της τριάδας των προσώπων και της υποδειγματικής κοινωνίας μεταξύ τους, προσφέρει τη δυνατότητα στα πεπερασμένα ανθρώπινα πρόσωπα να έλθουν σε κοινωνία μαζί Του. Ο τόπος, και στην περίπτωση μας ο λειτουργικός τόπος, κάνει δυνατή την κοινωνία των ανθρώπινων προσώπων μεταξύ τους και προς το Θεό.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΚαραϊσαρίδης, Κωνσταντίνος