Η γλώσσα μου Β΄ δημοτικού

Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας
Εκδότης: Βολονάκη
ISBN: 9789603813606
€19,79
€17,83
'Ενα πολύτιμο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό, το γονέα και φυσικά τον ίδιο τον μαθητή και τη μαθήτρια. Το βιβλίο αυτό ακολουθεί τις ενότητες του σχολικού προτείνοντας τις απαντήσεις όλων των ασκήσεων, προφορικών και γραπτών, τόσο του βιβλίου του μαθητή όσο και του τετραδίου εργασιών. Παράλληλα εξετάζεται το γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο κάθε ενότητας και προτείνονται ασκήσεις, οι απαντήσεις των οποίων βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Τέλος δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή ή τη μαθήτρια να παράγει γραπτό λόγο μέσα από ασκήσεις χωρίς όμως να προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις, ώστε να προωθηθεί η ελεύθερη σκέψη και κρίση του.
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΜαστραντώνης, Κωνσταντίνος
ΑνθολόγοςΠαναγοπούλου, Κωνσταντίνα
ΕισηγητήςΛεωνίδου, Νίκη