Εκκλησία και εκκλησιασμός

Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν
ISBN: 9789608906747
€9,46
€8,52
[...] Ο Ναός είναι ο τόπος της συναντήσεώς μας με τον Ιησού. Εκεί μας περιμένει, ιδιαίτερα κατά την θεία Λειτουργία, για να μας διδάξει τους λόγους της χάριτός Του, για να μας προσφέρει τον εαυτό Του ως τροφήν "εις ζωήν αιώνιον", για να μας αναπαύσει από τους κόπους και το φορτίο των θλίψεων. Αν δεν εκκλησιαζώμαστε, στερούμε τον εαυτό μας από τις δωρεές της αγάπης Του. Εκείνος πάντοτε μας προσκαλεί. "Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς". (από τον πρόλογο του βιβλίου)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΓρηγόριος, Ιερομόναχος