3η Σεπτεμβρίου 1843

ISBN: 9789605030360
€0,00
"Ο θρόνος πλέον δεν υφίσταται κατ' ουσίαν εν Ελλάδι. Βασιλεύς αναγκασθείς να δώση όρκον εις νόμον θεμελιώδη κράτους εισέτι ιδρυτέου δεν βασιλεύει πλέον και κυβερνώσα αντ' αυτού είναι φατρία υποτεταγμένη εις την αυτήν τύχην, της των φατριών όλων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος... Ο θρόνος της Ελλάδος ολιγοστεύθη σήμερον κατ' αναλογίαν εκφεύγουσαν πάντα υπολογισμόν. Πρόκειται περί καταστροφής αξιοθρήνητου. Ό,τι όμως απόκειται τη ημετέρα δικαιοδοσία είναι, το γρηγορείν όπως η εν Ελλάδι αναστάτωσις μή επίδραση επί τών ιδικών μας πραγμάτων και εκτός τών ορίων της χώρας της." Μέτερνιχ Περιέχονται τα κείμενα: - Τα ντοκουμέντα - Τα πρόσωπα - Οι εικόνες - Το γεγονός - Τα μετά - Επίμετρο
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑφηγητήςΦωτιάδης, Δημήτρης Α.