Αντιδάνεια

Ξένες λέξεις με ελληνική καταγωγή
ISBN: 9789605032913
€0,00
Στη μακρόχρονη ιστορία της η ελληνική γλώσσα δάνεισε άλλες γλώσσες και δανείστηκε από αυτές. [...] Μια ξεχωριστή κατηγορία δανείων είναι τα "αντιδάνεια". Είναι λέξεις που "ταξίδεψαν" από τα αρχαία ελληνικά σε άλλη γλώσσα ή άλλες γλώσσες (συνήθως λατινικά και ιταλικά, γαλλικά, κλπ.) και επανήλθαν στα νέα ελληνικά με τη μορφή δανείων. Με το πέρασμά τους από γλώσσα σε γλώσσα άλλαξε η μορφή τους σε τέτοιο σημείο, ώστε πολλές από αυτές να μην ξεχωρίζουν από τα λεξιδάνεια (για τον λόγο αυτό γράφονται με απλοποιημένη ορθογραφία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λέξεις γκάζι (>χάος), καναπές (>κωνώπιον), πλαζ (>πλάγιος). [...] (από τον πρόλογο της συγγραφέως)
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΙορδανίδου, Άννα, 1954-
ΑφηγητήςΚεχαγιόγλου, Ελένη