Ιστοριογραφία, Ελληνική

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Alexandri anabasis

Flavii Arriani quae exstant omnia
€52,05 €46,84

Expeditio Cyri

€46,30 €41,67

Herodoti historiarum libri IX

Editio stereotypa
€52,05 €46,84

Herodotus' Views of Nature

€15,98 €14,38

Historia graeca

€46,30 €41,67

Historio de Herodoto

€35,67 €32,10

Thucydides on Strategy

Athenian and Spartan Grand Strategies in the Peloponnesian War and their Relevance Today
€19,60 €17,64

Thucydidis historiae

Libri I-IV: Editio maior
€52,05 €46,84

Thucydidis historiae

Libri I-II: Editio altera correctior
€48,99 €44,09

Thucydidis historiae

Libri V-VIII: Editio Maior
€52,06 €46,85

Vitae parallelae

€52,06 €46,85

Vitae parallelae

€52,06 €46,85

Αλέξανδρος

€17,67 €15,90

Αλέξανδρος

€10,91 €9,82

Αλέξανδρος ο Μέγας Στρατηλάτης

Η "Αλεξάνδρου Ανάβασις" σε δεκαπεντασύλλαβους
€20,00 €18,00

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Ινδική
€34,65 €31,18

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Ινδική
€31,11 €28,00

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Βιβλία VI, VII
€22,38 €20,14

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Βιβλία ΙΙΙ, IV, V
€22,38 €20,14

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Βιβλία Ι, ΙΙ
€22,38 €20,14

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Βιβλία Α-Γ
€17,32 €15,59

Αλεξάνδρου Ανάβασις

Βιβλία Δ-Ζ
€20,39 €18,35

Αλεξάνδρου Ανάβασις 1

Βιβλία Α και Β
€9,59 €8,63

Αλεξάνδρου Ανάβασις 2

Βιβλίο τρίτο - τέταρτο
€9,59 €8,63

Αλεξάνδρου Ανάβασις 3

Βιβλίο πέμπτο - έκτο
€8,52 €7,67

Αλεξάνδρου Ανάβασις 4

Βιβλίο έβδομο: Ινδική
€10,65 €9,58

Άπαντα 1

Ιωσήπου βίος, Περί αρχαιότητος Ιουδαίων (Κατ' Απίωνος)
€19,17 €17,25

Άπαντα 1

Ιστοριών Α
€12,78 €11,50

Άπαντα 1

Ελλάδος περιήγησις 1 - Αττικά
€11,72 €10,55

Άπαντα 1

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορία: Βιβλία Α΄-Β΄
€9,59 €8,63

Άπαντα 1

Απομνημονεύματα 1
€9,59 €8,63

Άπαντα 1

Ιστοριών Α: Αιτίες και αφορμές του πελοποννησιακού πολέμου
€11,72 €10,55

Άπαντα 10

Κύρου παιδεία 3
€12,78 €11,50

Άπαντα 10

Ιστοριών ΚΔ, ΚΕ, ΚΣΤ, ΚΖ, ΚΗ, ΚΘ, Λ, ΛΑ
€15,98 €14,38