Παιδική ποίηση, Ελληνική

Ανθολόγιο για το νηπιαγωγείο
Προσευχές, ποιήματα, γλωσσοδέτες, παροιμίες, μαντέματα, λαχνίσματα, τραγούδια, βιογραφικά σημειώματα για τους ποιητές
4,12 €