Δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας

€25,00
€22,50
Στις σελίδες των τριών τόμων του έργου αναπτύσσεται διεξοδικά η δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, κατοχυρωμένη αφενός μεν από τις μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, αφετέρου δε από τα έργα των αγίων Πατέρων. Βραβευμένο με το "Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών"
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑνθολόγοςΤρεμπέλας, Παναγιώτης Ν.