Βίβλος. Κ.Δ. Ευαγγέλια - Κριτική, ερμηνεία κλπ

Φιλτράρισμα κατά

Εκδόσεις
more... less
Filter
Γιατί ήρθε ο Χριστός;
Η ζωή του Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά (Λουκάς α-θ: 50)
5,36 €
Εν παντί ευχαριστείτε
Διδασκαλία περί της οφειλομένης ευχαριστίας του ανθρώπου προς τον Θεόν
2,75 €
Εξουσία και πάθος
Χριστολογικές απόψεις του κατά Μάρκον Ευαγγελίου
14,00 €
Ερμηνεία των Ευαγγελίων
Θεολογικές και ιστορικο-φιλολογικές προϋποθέσεις καθώς και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα τέσσερα Ευαγγέλια
14,39 €
Η συνείδηση
Μια λεπτομερής ανάλυση της περικοπής Λουκά 11:33-36
1,64 €
Η ψυχολογία του Ασώτου
Τα τρία στάδια της υπαρξιακής πορείας του: Θρησκειοψυχολογική ανάλυση με βάση "τα στάδια του δρόμου της ζωής" στον υπαρξιακό του Κίρκεγκωρ και με σύντομη αναφορά στον Ντοστογιέφσκι
9,00 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ομιλίαι Ευαγγελίων
19,80 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ομιλίαι Αποστόλων
19,80 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ερμηνεία Αποστόλων
19,80 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ερμηνείαι Ευαγγελίων
19,80 €
Κυριακοδρόμιον
Τα Ευαγγέλια όλων των Κυριακών του έτους: Κείμενο, μετάφραση και πατερικά σχόλια
9,00 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακήν αναγινωσκομένας περικοπάς των Ευαγγελίων και των Αποστόλων: Ερμηνείαι Ευαγγελίων
19,80 €
Κυριακοδρόμιον
Ήτοι ερμηνείαι και ομιλίαι εις τας κατά Κυριακής αναγινωσκομένας περικοπάς των ευαγγελίων και των αποστόλων: Ερμηνείαι ευαγγελίων
19,80 €
Λόγος και ύπαρξη
Σχόλια στα Ευαγγέλια και τους Αποστόλους των Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών
13,75 €
Ο επιούσιος άρτος
Ομιλίες στα Αποστολικά και Ευαγγελικά αναγνώσματα
13,50 €
Ομιλίες Δ΄
Κυριακοδρόμιο: Από την Κυριακή των Αγίων Πάντων ως την ενδεκάτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή
12,46 €
Πώς έζησε ο Χριστός;
Η ζωή του Χριστού σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά (Λουκάς θ 51-ιθ 28
5,36 €
Στα ίχνη του Αρχιποίμενος
Ορθόδοξο κυριακοδρόμιο με ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα όλου του έτους
15,30 €
Τα Δώδεκα Ευαγγέλια
Ομιλία στα Δώδεκα Ευαγγέλια του σωτηρίου πάθους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
3,60 €
Τα τέσσερα Ευαγγέλια
Θεόπνευστη συγγραφή ή ανωνύμων συρραφή; Αντιπαραβολή όλων των περικοπών των τεσσάρων Ευαγγελίων στη νεοελληνική, με σημειώσεις και σχόλια
10,95 €