Σοφιστική και σωκρατικές φιλοσοφίες

Προβολή ως Πλέγμα Λίστα
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Socrates- 2400 Years since his Death

Athens - Delphi, 13-21 July 2001: International Symposium Proceedings
€30,00 €27,00

Άπαντα 1

Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον Α, Β, Γ
€15,98 €14,38

Άπαντα 1

Δειπνοσοφιστών Α
€12,78 €11,50

Άπαντα 1

Περί ζώων ιδιότητος προοίμιον Α, Β, Γ, Δ
€11,72 €10,55

Άπαντα 10

Δειπνοσοφιστών Ι
€14,91 €13,42

Άπαντα 11

Δειπνοσοφιστών ΙΑ
€17,04 €15,34

Άπαντα 12

Δειπνοσοφιστών ΙΒ
€12,78 €11,50

Άπαντα 13

Δειπνοσοφιστών ΙΓ
€15,98 €14,38

Άπαντα 14

Δειπνοσοφιστών ΙΔ
€20,24 €18,22

Άπαντα 15

Δειπνοσοφιστών ΙΕ
€15,98 €14,38

Άπαντα 2

Δειπνοσοφιστών Β
€12,78 €11,50

Άπαντα 2

Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον Δ, Ε, Ζ
€15,98 €14,38

Άπαντα 2

Περί ζώων ιδιότητος Ε, ΣΤ, Ζ, Η
€11,72 €10,55

Άπαντα 3

Τα ες τον Τυανέα Απολλώνιον Η, Θ: Απολλωνίου του Τυανέως επιστολαί
€12,78 €11,50

Άπαντα 3

Δειπνοσοφιστών Γ
€14,91 €13,42

Άπαντα 3

Περί ζώων ιδιότητος Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ
€12,78 €11,50

Άπαντα 4

Περί ζώων ιδιότητος ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ, ΙΖ: Επίλογος
€12,78 €11,50

Άπαντα 4

Δειπνοσοφιστών Δ
€13,85 €12,46

Άπαντα 4

Βίοι σοφιστών
€14,91 €13,42

Άπαντα 5

Ηρωικός, Νέρων
€11,72 €10,55

Άπαντα 5

Ποικίλη ιστορία: Βιβλία Α-Η
€13,85 €12,46

Άπαντα 5

Δειπνοσοφιστών Ε
€11,72 €10,55

Άπαντα 6

Δειπνοσοφιστών ς
€13,85 €12,46

Άπαντα 6

Ποικίλη ιστορία: Βιβλία Θ, ΙΔ: Αγροικικαί επιστολαί: Αποσπάσματα
€13,85 €12,46

Άπαντα 6

Φιλοστράτου εικόνες, Φιλοστράτου του νεωτέρου εικόνες
€15,98 €14,38

Άπαντα 7

Γυμναστικός, Επιστολαί
€11,72 €10,55

Άπαντα 7

Δειπνοσοφιστών Ζ
€14,91 €13,42

Άπαντα 8

Δειπνοσοφιστών Η
€10,65 €9,58

Άπαντα 9

Δειπνοσοφιστών Θ
€12,78 €11,50

Από τον Σωκράτη ως τον Ιησού

Και από το ένα πρότυπο στο άλλο
€36,21 €32,59

Βίοι σοφιστών

€13,84 €12,46

Βίοι σοφιστών

€13,84 €12,46

Δειπνοσοφισταί

Ένα συμπόσιο ποιητών και φιλοσόφων: Βιβλίο Α΄ και Β΄
€16,31 €14,68

Εικόνες

€22,43 €20,19

Εικόνες

€15,98 €14,38

Η απολογία του Σωκράτη

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια
€3,11 €2,80

Η αρχαία σοφιστική

Τα σωζόμενα αποσπάσματα
€36,01 €32,41

Η αρχαία σοφιστική

Τα σωζόμενα αποσπάσματα
€15,21 €13,69