Μεσαίωνας

Η ιερά εξέταση
Διώξεις αιρετικών κατά τον Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους
15,60 €