Βίβλος. Κ.Δ. - Κριτική

Φιλτράρισμα κατά

Εκδόσεις
more... less
Filter
Διακονία, λειτουργία, χάρισμα
Πατερική και σύγχρονη ερμηνεία της Καινής Διαθήκης: Τιμητικός τόμος προς τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Αντ. Γαλίτη
32,10 €
Ε΄Κυριακή των νηστειών
Η κοσμική κενοδοξία και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της ουρανίου βασιλείας: Ερμηνεία κειμένων των Αγίων Πατέρων
6,30 €