Φιλόσοφοι

Πλάτων
Οντολογία, γνωσιοθεωρία, ηθική, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της γλώσσας, αισθητική
13,42 €
Πλάτωνας
Ο μεγάλος φιλόσοφος και κοινωνικός οραματιστής
18,35 €
Πυθαγόρας
Ο διδάσκαλος των αιώνων
17,25 €
Πυθαγόρας
Η ζωή και η διδασκαλία του
8,91 €
Πυθαγόρας
Ο διδάσκαλος των αιώνων
26,84 €
Πυθαγόρας
Η ζωή, το έργο, η διδασκαλία και ο θάνατος του μεγάλου μύστη
17,25 €
Ράσελ
Μαθηματικά: Όνειρα και εφιάλτες
5,95 €
Σοφιστές
Οι παρεξηγημένοι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας
4,50 €
Σωκράτης
Ο μάρτυρας της φιλοσοφίας
5,92 €
Σωκράτης
Ειρωνευτής και ηθικός φιλόσοφος
26,14 €
Σωκράτης
Η ζωή του, ο θάνατός του
18,16 €
Σωκράτης
Ο μεγάλος δάσκαλος
6,45 €