Φιλόσοφοι

Κικέρων
Ο ελληνολάτρης φιλόσοφος ρήτορας
18,44 €
Μισέλ Φουκώ
Φιλόσοφος, δανδής και ταραξίας
29,70 €
Νίτσε
Οι φωνές του Νίτσε
5,92 €
Ο σκύλος του Ρουσσό
Η ιστορία δύο μεγάλων στοχαστών και της διαμάχης τους την εποχή του Διαφωτισμού
17,26 €
Ο Σωκράτης
Η δισχιλιοστή τετρακοσιοστή επέτειος από τον θάνατό του
19,17 €