Μονές - Κώδικες

Φιλτράρισμα κατά

Εκδόσεις
Filter
Μονή Βατοπεδίου
Οικιστική ανάλυση. Πυρκαϊά-αναστήλωση. Παλαιές επιγραφές
73,38 €
Τα Acta της Μονής Βαζελώνος
Στοιχεία για την ιστορία της αγροτικής και μοναστηριακής εγγείας ιδιοκτησίας στο Βυζάντιο κατά τον 13ο-15ι αι.
28,01 €