Φιλοσοφία

-20%
"... Μέτρον άνθρωπος"
Ανθρωποκεντρικά ΙΙ: Μελετήματα για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό
7,66 €
9,58 €
-10%
"Ψυχής Πείρατα"
Στα μονοπάτια της συνείδησης
10,19 €
11,32 €
-20%
100 φιλόσοφοι
Η ζωή και το έργο των μεγαλύτερων στοχαστών του κόσμου
11,09 €
13,87 €
-20%
Adieu
Επικήδειος για τον Emmanuel Lévinas
4,57 €
5,72 €
-20%
Alasdair MacIntyre
Η ηθική μεταξύ κανόνων και αρετών
16,80 €
21,00 €
-10%
Aspects of Evil
Concept, Symbolisms and the ontological Identity of Evil in Myths of the Ancient World
12,74 €
14,15 €
-10%
Aspects of Evil
Concept, Symbolisms and the ontological Identity of Evil in Myths of the Ancient World
12,73 €
14,14 €
-20%
Between the Moral and the Rational
Essays on Meta-ethics: Moral Beliefs, Values and Desires, Moral Motivation, Rationality and Moral coherence
12,80 €
16,00 €
-10%
8,49 €
9,43 €
-20%
G. W. F. Hegel
Μελέτες για τη ζωή και το έργο του
14,40 €
18,00 €
-20%
Georges Canguilhem (1904-1995)
Ιδέες, έννοιες και μέθοδοι της ζωής
12,08 €
15,09 €
-20%
GOLDEN DAWN - Τόμος Β
Μια καταγραφή της Διδασκαλίας, των Τυπικών και των Τελετουργιών του Ερμητικού Τάγματος Golden Dawn
36,98 €
46,23 €
-20%
Greek Philosophy
Surprisingly Modern Wisdom From Ancient Greeks
9,77 €
12,22 €
-20%
Greek Proverbs
Surprisingly Modern Wisdom From Ancient Greeks
9,77 €
12,22 €
-10%
Hannah Arendt
Ο νόμος της γης και η λησμονημένη παράδοση
19,80 €
22,00 €
-20%
Hegel και Κονδύλης
Η εγελιανή γενεαλογία του δυϊσμού, τα δεσμά της δυστυχισμένης συνείδησης και ο κονδυλικός πεφωτισμένος στωικισμός
8,26 €
10,33 €
-20%
11,86 €
14,83 €
-10%
Heraclitus
The Obscure Philosopher
8,10 €
9,00 €
-20%
Heraclitus Fragments
A Text and Translation with a Commentary
13,52 €
16,91 €
-20%
Herbert Marcuse
Κριτική, ουτοπία, απελευθέρωση
11,23 €
14,04 €
-20%
Homo Tremulus
Ενθουσιασμός, τρέμισμα, πνεύμα
21,03 €
26,29 €
-20%
Karl Popper
Διαψευσιμότητα, ιστορικισμός και ανοιχτή κοινωνία
4,80 €
6,00 €
-20%
Kierkegaard και Molla Sadra
Το ζήτημα της ύπαρξης και η ανατολική σκέψη
9,01 €
11,26 €
-20%
Kuhn und Wittgenstein
Φιλοσοφική έρευνα της δομής των επιστημονικών επαναστάσεων
11,32 €
14,15 €
-20%
Lapsi Linguae
Το χρονικό μιας αδογμάτιστης σκέψης
7,66 €
9,58 €
-10%
Leo Strauss
Tι είναι η πολιτική φιλοσοφία; Τα τρία κύμαρα της νεωτερικότητας
19,53 €
21,70 €
-20%
Martin Heidegger
Μεταστοχασμός και ερμηνεία
9,06 €
11,32 €
-20%
Miguel de Unamuno
Μια ιστορική κατάθεση του μύχιου
10,40 €
13,00 €
-20%
Minima Moralia
Στοχασμοί μέσα από τη φθαρμένη ζωή
12,80 €
16,00 €
-20%
Nietzsche
Φιλόσοφος της πολλαπλότητας και της μάσκας
22,40 €
28,00 €