Θεολογία

Φιλτράρισμα κατά

Εκδόσεις
more... less
Imprint
Filter
Hesychia and Theology
The Context for Man's Healing in the Orthodox Church
21,08 €
Homo mediator και Homo theologicus
Διαλεκτική των μέσων μαζικής επικοινωνίας και θεολογία της κοινωνίας. Διαστάσεις και δυνατότητες μιας ορθόδοξης "επικοινωνιακής θεολογίας" στο μεταμοντέρνο κόσμο
18,81 €
Lex orandi
Λειτουργική θεολογία και λειτουργική αναγέννηση
20,70 €
Tο έαρ της ερήμου
Επιλογή από γνωστά και άγνωστα Γεροντικά σε λογοτεχνική απόδοση
8,10 €
Verg?ttlichung
Das ziel des Menschenlebens
3,37 €
Άγιο Φως
Η πραγματικότης και οι αμφισβητίες
5,75 €
Αναγκαίο ον και νομοτέλεια
Περί ύπαρξης Θεού και θαυμάτων: Συμβολή στη σημασιολογία τροπικών κατηγορημάτων στον Θωμά Ακινάτη και στον Καντ
9,90 €
Ανάμεσα στον έρωτα και το θάνατο
Μελετήματα γύρω από θέματα (βιο)θεολογίας και (βιο)ηθικής σε χριστόνομη προσωποκεντρική προοπτική για τη σύγχρονη νεωτερικότητα
16,20 €
Ανατολικά
Κοινωνικά και θεολογικά κείμενα εμποτισμένα στο πνεύμα της ανατολής
11,90 €
Άνθρωπος και κόσμος
Η διαλεκτική της κοσμολογίας του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και της αισχύλειας θεώρησης του πεπρωμένου
9,08 €
Άνθρωπος στον ορίζοντα
Προσεγγίζοντας τη συνάντηση Ορθόδοξης Θεολογίας και επιστημών του ψυχισμού
18,45 €
Αυγουστίνου περί Τριάδος
Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης
29,60 €
Αυγουστίνου περί Τριάδος
Βιβλία πεντεκαίδεκα άπερ εκ της Λατίνων διαλέκτου εις την Ελλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ο Πλανούδης
30,79 €
Βυζάντιο και Ισλάμ
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Βαρθολομαίος ο Εδεσσηνός, Μακάριος ο Σαμωνάς, Μανουήλ ο Παλαιολόγος
13,42 €
Γνώθι σ' αυτόν
Απο΄την αυτογνωσία στη θεογνωσία
13,50 €
Διάκριση
Μείζων αρετή ή ένοχο καταφύγιο;
12,60 €
Εγχειρίδιον
Αλληλογραφία π. Ι. Σ. Ρωμανίδου και καθ. Π. Ν. Τρεμπέλα (Καταγραφή ενός θεολογικού διαλόγου)
12,84 €
Εν Αγίοις
Ειδικά θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιολογίας
28,76 €
Επίσκεψις πνευματικού προς ασθενή
Ήτοι εξομολογητάριον ωφέλιμον πολλά, και αναγκαίον περί του μυστηρίου της Μετανοίας, και περί διορθώσεως των ασθενούντων
3,00 €
Εφ' όλης της ύλης
Έρευνα και παρουσίαση βασικών χριστιανικών δογμάτων
9,00 €