Πάπας - Ιστορία

Πώς έγινε ο Πάπας αλάθητος
Κριτική παρουσίαση έρευνας του ρωμαιοκαθολικού θεολόγου Α. Μπ. Χάσλερ που έγραψε ένα βιβλίο-βόμβα στα σπλάχνα του παπισμού
5,75 €