Ασκητισμός - Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις

Ησυχία
Ασκητική του προσώπου
5,40 €
Κλίμαξ
Κεφάλαιο έβδομο Περί του χαροποιού πένθους
9,54 €
Κρίνα του αγρού
Άνθη εξαίσια συναγμένα από τις θείες γραφές για τις εντολές του Θεού και τις άγιες αρετές
3,60 €
Ταπεινοφροσύνη και αγάπη
Οι μεγάλοι Ασκηταί ομιλούν περί ταπεινοφροσύνης, ανεξικακίας, αγάπης, Διορατικών Γερόντων και Σημειοφόρων
11,70 €