Φιλόσοφοι

Ο Σωκράτης
Η ζωή του, η διδασκαλία του
5,92 €
Οι μεγάλοι φιλόσοφοι και η φιλοσοφία τους
Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Στωικοί, Επικούρειοι, Ντεκάρτ, Σπινόζα, Λάιμπνιτς, Λοκ, Κοντιγιάκ, Ντιντερό, Χιουμ, Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, Νίτσε, Κοντ, Μπερξόν, Μπασελάρ, Χάιντεγκερ, Σαρτρ
14,39 €
Παρμενίδης
Ένας φιλόσοφος του είναι και του γίγνεσθαι
19,80 €
Πλάτων
Η επινόηση της φιλοσοφίας
5,92 €
Πλάτων
Ο άνθρωπος και το έργο του
22,92 €
Πλάτων
Η ζωή και το έργο του: Νεότητα, ώριμα χρόνια, γήρας
23,00 €
Πλάτων
Η ζωή και το έργο του: Τα χρόνια της νεότητας
13,42 €
Πλάτων
Η ζωή και το έργο του: Τα χρόνια της ωριμότητας
14,38 €
Πλάτων
Η ζωή και το έργο του: Τα χρόνια της σοφίας
12,47 €
Πλάτων
Μια σύντομη εισαγωγή
11,80 €
Πλάτων
Οντολογία, γνωσιοθεωρία, ηθική, πολιτική φιλοσοφία, φιλοσοφία της γλώσσας, αισθητική
13,42 €
Πλάτωνας
Ο μεγάλος φιλόσοφος και κοινωνικός οραματιστής
18,35 €
Πυθαγόρας
Ο διδάσκαλος των αιώνων
17,25 €