Αρχαία - Ερμηνεία και κριτική

Η Ατλαντίδα
Μικρή ιστορία ενός πλατωνικού μύθου
22,53 €
Όμηρος και Βίβλος
Η καταγωγή και ο χαρακτήρας της λογοτεχνίας της ανατολικής Μεσογείου
11,50 €
Μορφή και τύχη
Αρχές για μια ερμηνεία του ελληνικού κόσμου
9,90 €
Όνειρα λογοτεχνικά
Η διερεύνηση ενός τόπου από τον Ησίοδο ως τον Αρτεμίδωρο
14,38 €
Πέραν του ορατού κόσμου
Η μεταφυσική πλευρά της πραγματικότητας μέσα από την αρχαία ελληνική γραμματεία
11,50 €