Αρχαία ελληνική

Φιλτράρισμα κατά

Θεματολογία
Εκδόσεις
more... less
Είδος
Imprint
Συγγραφέας
Filter
Άπαντα 1
Περί σφαίρας και κυλίνδρου
12,47 €
Άπαντα 1
Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων οξέων παθών Β: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Α: Περί αιτιών και σημείων χρονίων παθών Β
12,47 €
Άπαντα 10
Περί Αβραάμ, περί Ιωσήφ
13,42 €
Άπαντα 10
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας β, γ
15,34 €
Άπαντα 10
Περί λειποψυχίας: Περί κόπων: Περί ιλίγγων: Περί ιδρώτων: Περί παραλύσεως: Αποσπάσματα
9,59 €
Άπαντα 11
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας δ
9,59 €
Άπαντα 11
Περί του βίου Μωυσέως, Περί των δέκα λόγων
17,25 €
Άπαντα 11
Φυτολογικό λεξικό κατά Θεόφραστο
13,42 €
Άπαντα 12
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ε
12,47 €
Άπαντα 12
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Α', Β'
15,34 €
Άπαντα 12
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Α, Β
9,59 €
Άπαντα 13
Τα προς Σύρον αποτελεσματικά ή Τετράβιβλος: Βιβλία Γ, Δ
8,63 €
Άπαντα 13
Περί των εν μέρει διαταγμάτων Γ΄, Δ΄
9,59 €
Άπαντα 13
Συμπόσιον, απολογία Σωκράτους, Ιέρων, επιστολαί
10,55 €
Άπαντα 13
Περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας ς΄
15,34 €
Άπαντα 14
Στοιχείωσις θεολογική
14,39 €
Άπαντα 14
Περί αρετών, περί άθλων και επιτιμίων και αρών
9,59 €
Άπαντα 15
Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι. Περί βίου θεωρητικού. Περί αφθαρσίας κόσμου
14,38 €
Άπαντα 16
Εις Φλάκκον. Περί προνοίας. Υποθετικά ή Υπέρ Ιουδαίων απολογία
14,38 €
Άπαντα 17
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Α΄-Β΄
15,34 €
Άπαντα 18
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Γ΄-Δ΄
16,30 €
Άπαντα 19
Εις τον Πλάτωνος Παρμενίδην Ε΄-ς΄
14,38 €
Άπαντα 2
Οξέων νούσων θεραπευτικόν Α: Οξέων νούσων θεραπευτικόν Β: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Α: Χρονίων νούσων θεραπευτικόν Β
12,47 €